Geography Games

Yer sayyorasi Online

Yevropa
Shimoliy Amerika
Janubiy Amerika
Afrika
Osiyo
Avstraliya
Jahon


In Uzbek (Oʻzbekcha), 7 games were played yesterday.-