เซเทอร์รา ออนไลน์
เกมภูมิศาสตร์

เซเทอร์รา ออนไลน์

เซเทอร์รา เป็นเกมความรู้ทางภูมิศาสตร์ที่มีความท้าทายด้วยแบบฝึกหัดต่างๆกว่า 200 แบบฝึกหัด เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศ เมืองหลวง มหาสมุทร ธงชาติ และเมืองต่างๆในทวีปแอฟริกา ยุโรป อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ เอเชีย ออสเตรเลีย โดยใช้แบบฝึกหัดเค้าโครงแผนที่ เซเทอร์ราถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 2541 ถูกแปลเป็นภาษาต่างๆกว่า 39 ภาษา และเป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วโลก
ยุโรป
อเมริกาเหนือ
อเมริกาใต้
แอฟริกา
เอเชีย
โอเชียเนีย
โลก


-