โอเชียเนีย: ประเทศ - เกมภูมิศาสตร์

โอเชียเนีย: ประเทศ - เกมแบบทดสอบแผนที่

เฟรนช์โปลินีเซีย, โตเกเลา, ไมโครนีเซีย, กวม, คิริบาส, ซามัว, ตองกา, ตูวาลู, นาอูรู, นิวแคลิโดเนีย, นีอูเอ, ปาเลา, ปาปัวนิวกินี, ฟิจิ, วานูอาตู, วาลลิสและฟุตูนา, หมู่เกาะโซโลมอน, หมู่เกาะคุก, หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา, หมู่เกาะพิตแคร์น, หมู่เกาะมาร์แชลล์, อเมริกันซามัว, ฮาวาย . (23)  Create custom quiz

100 % 
    Review   เริ่มใหม่
Our Geography Channel
Would you like to see your own top scores for this geography game in this space? Become a Seterra supporter at Patreon.com!

Become a Patron
เซเทอร์รา เป็นเกมความรู้ทางภูมิศาสตร์ที่มีความท้าทายด้วยแบบฝึกหัดต่างๆกว่า 200 แบบฝึกหัด เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศ เมืองหลวง มหาสมุทร ธงชาติ และเมืองต่างๆในทวีปแอฟริกา ยุโรป อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ เอเชีย ออสเตรเลีย โดยใช้แบบฝึกหัดเค้าโครงแผนที่ เซเทอร์ราเกิดขึ้นเมื่อปี 2541 ได้รับการแปลกว่า 35 ภาษา และเป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วโลก

ยุโรป
อเมริกาเหนือ
อเมริกาใต้
แอฟริกา
เอเชีย
โลก

โอเชียเนีย: ประเทศ - เกมแบบทดสอบแผนที่
Keywords: ภูมิศาสตร์, เกม, แบบทดสอบ, แผนที่เปล่า, เกมด้านภูมิศาสตร์, เกมด้านการศึกษา
Remove ads