โอเชียเนีย: ประเทศ - เกมภูมิศาสตร์

โอเชียเนีย: ประเทศ - เกมแบบทดสอบแผนที่

เฟรนช์โปลินีเซีย, โตเกเลา, ไมโครนีเซีย, กวม, คิริบาส, ซามัว, ตองกา, ตูวาลู, นาอูรู, นิวแคลิโดเนีย, นีอูเอ, ปาเลา, ปาปัวนิวกินี, ฟิจิ, วานูอาตู, วาลลิสและฟุตูนา, หมู่เกาะโซโลมอน, หมู่เกาะคุก, หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา, หมู่เกาะพิตแคร์น, หมู่เกาะมาร์แชลล์, อเมริกันซามัว, ฮาวาย. (23)  Create custom quiz

We are on Instagram! Follow @seterra.geography for daily map quizzes!
100 % 
    Review   เริ่มใหม่
Would you like to see your own top scores for this geography game in this space? Become a Seterra supporter at Patreon.com!

Become a Patron
เซเทอร์รา เป็นเกมความรู้ทางภูมิศาสตร์ที่มีความท้าทายด้วยแบบฝึกหัดต่างๆกว่า 200 แบบฝึกหัด เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศ เมืองหลวง มหาสมุทร ธงชาติ และเมืองต่างๆในทวีปแอฟริกา ยุโรป อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ เอเชีย ออสเตรเลีย โดยใช้แบบฝึกหัดเค้าโครงแผนที่ เซเทอร์ราเกิดขึ้นเมื่อปี 2541 ได้รับการแปลกว่า 35 ภาษา และเป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วโลก

ยุโรป
อเมริกาเหนือ
อเมริกาใต้
แอฟริกา
เอเชีย
โลก

โอเชียเนีย: ประเทศ - เกมแบบทดสอบแผนที่
Keywords: ภูมิศาสตร์, เกม, แบบทดสอบ, แผนที่เปล่า, เกมด้านภูมิศาสตร์, เกมด้านการศึกษา
Remove ads