อดีตสหภาพโซเวียต: ประเทศ - เกมภูมิศาสตร์

อดีตสหภาพโซเวียต: ประเทศ - เกมแบบทดสอบแผนที่

เติร์กเมนิสถาน, เบลารุส, เอสโตเนีย, คาซัคสถาน, คีร์กีสถาน, จอร์เจีย, ทาจิกิสถาน, มอลโดวา, ยูเครน, รัสเซีย, ลัตเวีย, ลิธัวเนีย, อาเซอร์ไบจาน, อาร์เมเนีย, อุซเบกิ . (15)  Create custom quiz

100 % 
    Review   เริ่มใหม่
Our Geography Channel
Would you like to see your own top scores for this geography game in this space? Become a Seterra supporter at Patreon.com!

Become a Patron
เซเทอร์รา เป็นเกมความรู้ทางภูมิศาสตร์ที่มีความท้าทายด้วยแบบฝึกหัดต่างๆกว่า 200 แบบฝึกหัด เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศ เมืองหลวง มหาสมุทร ธงชาติ และเมืองต่างๆในทวีปแอฟริกา ยุโรป อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ เอเชีย ออสเตรเลีย โดยใช้แบบฝึกหัดเค้าโครงแผนที่ เซเทอร์ราเกิดขึ้นเมื่อปี 2541 ได้รับการแปลกว่า 35 ภาษา และเป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วโลก

ยุโรป
อเมริกาเหนือ
อเมริกาใต้
แอฟริกา
โอเชียเนีย
โลก

อดีตสหภาพโซเวียต: ประเทศ - เกมแบบทดสอบแผนที่
Keywords: ภูมิศาสตร์, เกม, แบบทดสอบ, แผนที่เปล่า, เกมด้านภูมิศาสตร์, เกมด้านการศึกษา
Remove ads