สหภาพยุโรป: ประเทศ - เกมภูมิศาสตร์

สหภาพยุโรป: ประเทศ - เกมแบบทดสอบแผนที่

เดนมาร์ก, เนเธอร์แลนด์, เบลเยียม, เยอรมัน, เอสโตเนีย, โครเอเชีย, โปแลนด์, โปรตุเกส, โรมาเนีย, ไซปรัส, ไอร์แลนด์, กรีซ, บัลแกเรีย, ฝรั่งเศส, ฟินแลนด์, มอลตา, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลิธัวเนีย, สเปน, สโลวะเกีย, สโลวีเนีย, สวีเดน, สหราชอาณาจักร, สาธารณรัฐเช็ก, ออสเตรีย, อิตาลี, ฮังการี. (28)  Create custom quiz

We are on Instagram! Follow @seterra.geography for daily map quizzes!
100 % 
    Review   เริ่มใหม่
Would you like to see your own top scores for this geography game in this space? Become a Seterra supporter at Patreon.com!

Become a Patron
เซเทอร์รา เป็นเกมความรู้ทางภูมิศาสตร์ที่มีความท้าทายด้วยแบบฝึกหัดต่างๆกว่า 200 แบบฝึกหัด เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศ เมืองหลวง มหาสมุทร ธงชาติ และเมืองต่างๆในทวีปแอฟริกา ยุโรป อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ เอเชีย ออสเตรเลีย โดยใช้แบบฝึกหัดเค้าโครงแผนที่ เซเทอร์ราเกิดขึ้นเมื่อปี 2541 ได้รับการแปลกว่า 35 ภาษา และเป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วโลก

อเมริกาเหนือ
อเมริกาใต้
แอฟริกา
เอเชีย
โอเชียเนีย
โลก

สหภาพยุโรป: ประเทศ - เกมแบบทดสอบแผนที่
Keywords: ภูมิศาสตร์, เกม, แบบทดสอบ, แผนที่เปล่า, เกมด้านภูมิศาสตร์, เกมด้านการศึกษา
Remove ads