เกมภูมิศาสตร์

เซเทอร์รา ออนไลน์

เซเทอร์รา เป็นเกมความรู้ทางภูมิศาสตร์ที่มีความท้าทายด้วยแบบฝึกหัดต่างๆกว่า 200 แบบฝึกหัด เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศ เมืองหลวง มหาสมุทร ธงชาติ และเมืองต่างๆในทวีปแอฟริกา ยุโรป อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ เอเชีย ออสเตรเลีย โดยใช้แบบฝึกหัดเค้าโครงแผนที่ เซเทอร์ราถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 2541 ถูกแปลเป็นภาษาต่างๆกว่า 40 ภาษา และเป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วโลก
ยุโรป
อเมริกาเหนือ
อเมริกาใต้
แอฟริกา
เอเชีย
โอเชียเนีย
โลกIn Thai (ไทย), 1,308 games were played yesterday.-