வடக்கு மற்றும் மத்திய அமெரிக்கா: கொடிகள்: Seterra is a free map quiz game that will teach you countries, cities and other geographic locations all over the world

வடக்கு மற்றும் மத்திய அமெரிக்கா: கொடிகள் - கொடி வினாடி வினா விளையாட்டு

அமெரிக்கா, எல் சல்வடோர், கனடா, கியூபா, குவாத்தமாலா, கோஸ்ட்டா ரிக்கா, டொமினிக்கன் குடியரசு, நிகரகுவா, பனாமா, பெலிஸ், மெக்சிகோ, ஜமைக்கா, ஹைட்டி, ஹோண்டுராஸ். (14)   தனிப்பயன் வினாடி வினாவை உருவாக்கவும்
     

விளையாட்டு முறை
   
ஐரோப்பா
தென் அமெரிக்கா
ஆப்பிரிக்கா
ஆசியா
ஓசியானியா

உலகம்
வடக்கு மற்றும் மத்திய அமெரிக்கா: கொடிகள் - கொடி வினாடி வினா விளையாட்டு

This game in Tamil (தமிழ்) was played 0 times yesterday.

The game வடக்கு மற்றும் மத்திய அமெரிக்கா: கொடிகள் is available in the following languages:
---முக்கிய வார்த்தைகள்: புவியியல், விளையாட்டுகள், வினாடி வினா விளையாட்டு, வெற்று வரைபடங்கள், புவி விளையாட்டுக்கள், கல்வி விளையாட்டுகள், மனப்பாடம், நினைவகம்