தென் அமெரிக்கா: கொடிகள்: Seterra is a free map quiz game that will teach you countries, cities and other geographic locations all over the world

தென் அமெரிக்கா: கொடிகள் - கொடி வினாடி வினா விளையாட்டு

அர்ஜென்டினா, ஈக்வடார், உருகுவே, கயானா, கொலம்பியா, சிலி, சுரினேம், பராகுவே, பிரேசில், பெரு, பொலிவியா, வெனிசுலா. (12)   தனிப்பயன் வினாடி வினாவை உருவாக்கவும்
     

விளையாட்டு முறை
   
ஐரோப்பா
வடக்கு மற்றும் மத்திய அமெரிக்கா
ஆப்பிரிக்கா
ஆசியா
ஓசியானியா

உலகம்
தென் அமெரிக்கா: கொடிகள் - கொடி வினாடி வினா விளையாட்டு

This game in Tamil (தமிழ்) was played 0 times yesterday.

The game தென் அமெரிக்கா: கொடிகள் is available in the following languages:
---முக்கிய வார்த்தைகள்: புவியியல், விளையாட்டுகள், வினாடி வினா விளையாட்டு, வெற்று வரைபடங்கள், புவி விளையாட்டுக்கள், கல்வி விளையாட்டுகள், மனப்பாடம், நினைவகம்