Samhälle: Sveriges regering (juni 2005)

Nedanstående är en av många ordlistor i Vokabula, programmet som utökar ditt ordförråd och förbättrar din allmänbildning. Perfekt för dig som ska göra högskoleprovet!

Läs mer om Vokabula
Visa samtliga ordlistor i Vokabula


Samhälle: Sveriges regering (juni 2005)

I den här övningen i Vokabula får du lära dig vilka stadsråd som finns i Sveriges regering (juni 2005)

Ann-Christin Nykvist Jordbruks- och konsumentminister, Jordbruksdepartementet (juni 2005)
Barbro Holmberg Migrationsminister, Utrikesdepartementet (juni 2005)
Berit Andnor Socialminister , Socialdepartementet (juni 2005)
Bosse Ringholm Vice statsminister, Statsrådsberedningen (juni 2005)
Carin Jämtin Biståndsminister, Utrikesdepartementet (juni 2005)
Göran Persson Statsminister, Statsrådsberedningen (juni 2005)
Hans Karlsson Arbetslivsminister, Näringsdepartementet (juni 2005)
Ibrahim Baylan Skolminister, Utbildnings- och kulturdepartementet (juni 2005)
Jens Orback Demokrati-, storstads-, integrations-, och jämställdhetsminister, Justitiedepartementet (juni 2005)
Laila Freivalds Utrikesminister, Utrikesdepartementet (juni 2005)
Leif Pagrotsky Utbildnings- och kulturminister, Utbildnings- och kulturdepartementet (juni 2005)
Lena Hallengren Förskole- och ungdomsminister, minister för vuxnas lärande (juni 2005)
Lena Sommestad Miljöminister, Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet (juni 2005)
Leni Björklund Försvarsminister, Försvarsdepartementet (juni 2005)
Mona Sahlin Samhällsbyggnadsminister, Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet (juni 2005)
Morgan Johansson Folkhälso- och socialtjänstminister, Socialdepartementet (juni 2005)
Pär Nuder Finansminister, Finansdepartementet (juni 2005)
Sven-Erik Österberg Kommun- och finansmarknadsminister, Finansdepartementet (juni 2005)
Thomas Bodström Justitieminister, Justitiedepartementet (juni 2005)
Thomas Östros Näringsminister, Näringsdepartementet (juni 2005)
Ulrica Messing Infrastrukturminister, Näringsdepartementet (juni 2005)
Ylva Johansson Vård- och äldreomsorgsminister, Socialdepartementet (juni 2005)
 
ordförråd, ordkunskap, SAOL, svenska, allmänbildning, frågesport, ordlekar, ordlek, vokabulär, gratis, högskoleprov, högskoleprover, högskole provet, hög skole provet