Vetenskap: Periodiska systemet

Nedanstående är en av många ordlistor i Vokabula, programmet som utökar ditt ordförråd och förbättrar din allmänbildning. Perfekt för dig som ska göra högskoleprovet!

Läs mer om Vokabula
Visa samtliga ordlistor i Vokabula


Vetenskap: Periodiska systemet

I den här övningen i Vokabula lär du dig om grundämnen i det periodiska systemet

Aluminium Grundämne nr 13, förkortas Al
Antimon Grundämne nr 51, förkortas Sb
Argon Grundämne nr 18, förkortas Ar
Arsenik Grundämne nr 33, förkortas As
Astat Grundämne nr 85, förkortas At
Barium Grundämne nr 56, förkortas Ba
Beryllium Grundämne nr 4, förkortas Be
Bly Grundämne nr 82, förkortas Pb
Bor Grundämne nr 5, förkortas B
Brom Grundämne nr 35, förkortas Br
Cesium Grundämne nr 55, förkortas Cs
Fluor Grundämne nr 9, förkortas F
Fosfor Grundämne nr 15, förkortas P
Francium Grundämne nr 87, förkortas Fr
Gallium Grundämne nr 31, förkortas Ga
Germanium Grundämne nr 32, förkortas Ge
Guld Grundämne nr 79, förkortas Au
Hafnium Grundämne nr 72, förkortas Hf
Helium Grundämne nr 2, förkortas He
Indium Grundämne nr 49, förkortas In
Iridium Grundämne nr 77, förkortas Ir
Järn Grundämne nr 26, förkortas Fe
Jod Grundämne nr 53, förkortas I
Kadmium Grundämne nr 48, förkortas Cd
Kalcium Grundämne nr 20, förkortas Ca
Kalium Grundämne nr 19, förkortas K
Kisel Grundämne nr 14, förkortas Si
Klor Grundämne nr 17, förkortas Cl
Kobolt Grundämne nr 27, förkortas Co
Kol Grundämne nr 6, förkortas C
Koppar Grundämne nr 29, förkortas Cu
Krom Grundämne nr 24, förkortas Cr
Krypton Grundämne nr 36, förkortas Kr
Kväve Grundämne nr 7, förkortas N
Kvicksilver Grundämne nr 80, förkortas Hg
Lantan Grundämne nr 57, förkortas La
Litium Grundämne nr 3, förkortas Li
Magnesium Grundämne nr 12, förkortas Mg
Mangan Grundämne nr 25, förkortas Mn
Molybden Grundämne nr 42, förkortas Mo
Natrium Grundämne nr 11, förkortas Na
Neon Grundämne nr 10, förkortas Ne
Nickel Grundämne nr 28, förkortas Ni
Niob Grundämne nr 41, förkortas Nb
Osmium Grundämne nr 76, förkortas Os
Palladium Grundämne nr 48, förkortas Pd
Platina Grundämne nr 78, förkortas Pt
Polonium Grundämne nr 84, förkortas Po
Radon Grundämne nr 86, förkortas Rn
Rhenium Grundämne nr 75, förkortas Re
Rodium Grundämne nr 45, förkortas Rh
Rubidium Grundämne nr 37, förkortas Rb
Rutenium Grundämne nr 44, förkortas Ru
Selen Grundämne nr 34, förkortas Se
Silver Grundämne nr 47, förkortas Ag
Skandium Grundämne nr 21, förkortas Sc
Strontium Grundämne nr 38, förkortas Sr
Svavel Grundämne nr 16, förkortas S
Syre Grundämne nr 8, förkortas O
Tallium Grundämne nr 81, förkortas Tl
Tantal Grundämne nr 73, förkortas Ta
Teknetium Grundämne nr 43, förkortas Tc
Tellur Grundämne nr 52, förkortas Te
Tenn Grundämne nr 50, förkortas Sn
Titan Grundämne nr 22, förkortas Ti
Vanadin Grundämne nr 23, förkortas V
Väte Grundämne nr 1, förkortas H
Vismut Grundämne nr 83, förkortas Bi
Wolfram Grundämne nr 74, förkortas W
Xenon Grundämne nr 54, förkortas Xe
Yttrium Grundämne nr 39, förkortas Y
Zink Grundämne nr 30, förkortas Zn
Zirkonium Grundämne nr 40, förkortas Zr
 
ordförråd, ordkunskap, SAOL, svenska, allmänbildning, frågesport, ordlekar, ordlek, vokabulär, gratis, högskoleprov, högskoleprover, högskole provet, hög skole provet