Ordkunskap: Yrken och titlar

Nedanstående är en av många ordlistor i Vokabula, programmet som utökar ditt ordförråd och förbättrar din allmänbildning. Perfekt för dig som ska göra högskoleprovet!

Läs mer om Vokabula
Visa samtliga ordlistor i Vokabula


Ordkunskap: Yrken och titlar

I den här övningen i Vokabula lär du dig svåra svenska yrken och titlar.

aktuarie har statistiska arbetsuppgifter i ämbetsverk, försäkringsbolag o.d.
arkivarie tjänsteman vid arkiv
assessor högre jurist (t ex i hovrätt)
attaché lägre tjänsteman vid diplomatisk representation i främmande land
controller ansvarar för planering, samordning och kontroll i företag
croupier spelledare på casino o.d.
dekanus ordförande i fakultet vid universitet
dermatolog hudläkare
dirigent kör- el. orkesterledare
docent lärare vid universitet eller högskola
emeritus pensionerad professor
etnolog folkkulturvetare
falkenerare tränar falkar för jakt
farmaceut person med utbildning i läkemedelsberedning
filolog studerar språket i litteraturen
garvare person som bereder läder
homeopat utövar läkekonst med ickevetenskapliga behandlingsmetoder
impressario ansvarar för ekonomin vid artistframträdanden
inspicient regiassistent
jägmästare tjänsteman vid skogsvårdsstyrelse
kallskänka ansvarar för del av restaurang där kalla rätter serveras
kantor kyrkomusiker och körledare
kapellmästare ledare för musikkår/mindre orkester
kardiolog läkare specialiserad på hjärtat och dess funktion
kiropraktor behandlar manuellt förskjutningar i ryggkotornas o. ledernas lägen
kolportör kringresande bokförsäljare
komminister präst, närmast under kyrkoherden
konservator restaurerar konst- o. museiföremål el. preparerar djur o. växter
koreograf person som komponerar rörelser till dans
laborant biträde vid laboratorium
lektor tjänstetitel för vissa lärare vid gymnasium eller högskola
logoped talpedagog
medikus läkare
meteorolog person med lärdom om jordens atmosfär och väderlek
nämndeman ledamot i tingsrätt, länsrätt o. hovrätt som utses för viss tid
neurolog läkare specialiserad på nervsystemet och dess sjukdomar
notarie person med juridisk utbildning, bereder ärenden o. för protokoll m.m.
nuntie påvlig ambassadör
prefekt ordförande i styrelsen för instutition vid högskola
prelat högt uppsatt prästman
preses ordförande i t ex akademi
prior klosterföreståndare, närmast underordnad abboten
rentier person som lever på inkomsten av sin förmögenhet
socionom person med examen från socialhögskola
steward uppassare på fartyg eller flygplan
teolog person med lärdom om kristen religion
topograf arbetar med detaljbeskrivning av terräng, kommunikationer o.d.
traktör krögare, värdshusvärd
typograf person som arbetar med sättning o. tryckning av böcker
 
ordförråd, ordkunskap, SAOL, svenska, allmänbildning, frågesport, ordlekar, ordlek, vokabulär, gratis, högskoleprov, högskoleprover, högskole provet, hög skole provet