Ordkunskap: Verb

Nedanstående är en av många ordlistor i Vokabula, programmet som utökar ditt ordförråd och förbättrar din allmänbildning. Perfekt för dig som ska göra högskoleprovet!

Läs mer om Vokabula
Visa samtliga ordlistor i Vokabula


Ordkunskap: Verb

I den här övningen i Vokabula lär du dig svåra svenska verb.

abdikera avsäga sig sin regentsrätt
abonnera förbeställa
absorbera suga upp, ta upp
ackordera köpslå, göra upp
ackumulera hopa, samla, uppsamla
ackvirera anskaffa, förvärva
anbelanga angå, beträffa
annektera införliva, lägga under sig
annihilera förinta
annullera ogiltigförklara, upphäva
appellera vädja (till domstol o. d.)
arkebusera avrätta genom skjutning
artikulera uttala (tydligt)
assimilera smälta, tillägna sig; införliva
associera förknippa, förena
attestera skriftligen intyga, bevittna
attribuera tillskriva (något till någon)
avpollettera skicka iväg, avfärda någon på snöpligt sätt
baggböla olovligt avverka skog
beakta uppmärksamma, fästa avseende vid
bedarra (om vind) avta, bli svagare
beivra ingripa mot, åtala, dra inför rätta
bevista närvara vid, delta i
bibringa intala, få att förstå
bissera ta om, upprepa (om t ex musikstycke)
bornera skumma, fradga sig
debarkera gå i land, stiga av
dedicera tillägna
delegera överlåta, överflytta
dementera förneka
deponera lämna i förvar
desavouera vägra att kännas vid, ogilla
designera i förväg utse eller bestämma
destillera upphetta vätska till gasform för rening
devalvera skriva ned valutavärde
digna segna ned, svikta
dirigera styra, leda
disponera använda, förfoga över
divergera gå isär, skiljas åt
domesticera tämja till husdjur
donera skänka bort
dupera lura
duplicera mångfaldiga
eklatera offentliggöra (förlovning)
eliminera ta bort, avlägsna
emanera härröra, utgå
embarkera gå ombord
emigrera utvandra
emittera utsända, utstråla
enlevera röva bort (kvinna)
entlediga avskeda
erlägga betala
erodera nöta bort
eskalera trappa upp
etablera grunda, inrätta
evakuera utrymma
evaluera utvärdera
evaporera avdunsta, förånga
exercera öva, drilla
exploatera uttnyttja, dra fördel av
exponera utsätta, blotta
fabulera dikta ihop, fantisera
flambera avbränna med t ex konjak
flanera ströva omkring
flankera omge på sidorna, kanta; anfalla från sidan
fluktuera växla, stiga och falla
frappera slå med förvåning
fraternisera umgås förtroligt
furnera förse med, leverera
generera alstra, frambringa
hibernera (om djur) övervintra
idka bedriva, utöva
immigrera invandra
implementera genomföra, förverkliga
inseminera överföra säd på konstgjord väg
insinuera antyda
interpellera framställa en fråga
intervenera ingripa, träda emellan
inventera gå igenom och förteckna
invertera omkasta
kandera överdra med socker
kanonisera förklara någon för helgon
koagulera levra sig, stelna
kompromettera ställa i dålig dager, skämma ut
konfiskera beslagta
konsekrera (kyrklig term) inviga, viga
konsolidera stärka, befästa, sammanföra
korrodera frätas av rost o.d.
kreera skapa
krevera explodera
kulminera nå höjdpunkten
kurtisera flörta, uppvakta
lamentera jämra sig, klaga högljutt
laminera tillverka av flera skikt
lansera föra fram (på maknaden)
lapa slicka i sig
likvidera avveckla; avrätta; betala
makulera förstöra, göra ogiltig
memorera lära sig utantill
misskunda förbarma sig
musicera utföra musik
navigera styra fartyg eller flygplan
negligera försumma, strunta i
ockra uttnyttja genom t ex oskälig ränta el. pris
oscillera svänga, pendla
paralysera förlama
pastörisera upphetta livsmedel för att oskadligöra bakterier
penetrera genomtränga
petrificera förstena
plagiera efterapa, stjäla andras idéer
ponera anta
presidera sitta som ordförande
projicera optiskt återge bild
proklamera tillkännage, utropa
ramponera slå sönder, fördärva
rangera ordna, gruppera, iordningställa
rannsaka granska, pröva
ratificera godkänna, stadfästa
reducera minska
refusera avvisa, förkasta, vägra att publicera
rekognoscera speja, utforska, undersöka
repellera stöta bort
replikera svara, yttra, bemöta
retardera fördröja, hämma (t ex utveckling)
revalvera skriva upp valutavärde
schveifa hamra ut eller vika in kant på plåt
seeda välja ut tävlande efter skicklighet
segregera avskilja raser eller folkgrupper
sekularisera avkristna, göra världslig
sia spå, se in i framtiden
signera underteckna
simulera låtsa, efterlikna
skalda dikta
sondera utforska, undersöka
sparra vara motsåndare i träning
stagnera stå stilla, ej utvecklas
stigmatisera socialt brännmärka
sufflera viska till, lägga orden i munnen på
synkronisera (om tid) samordna
tarva behöva
tolerera tillåta, överse med
tråna längta
transformera omvandla
transpirera svettas, utdunsta
transponera överföra (t ex till annan tonart)
trulsa gå tungt och klumpigt
usurpera med våld tillskansa sig
verbalisera uttrycka i ord
vomera kräkas
votera rösta
 
ordförråd, ordkunskap, SAOL, svenska, allmänbildning, frågesport, ordlekar, ordlek, vokabulär, gratis, högskoleprov, högskoleprover, högskole provet, hög skole provet