Ordkunskap: Substantiv, vetenskap

Nedanstående är en av många ordlistor i Vokabula, programmet som utökar ditt ordförråd och förbättrar din allmänbildning. Perfekt för dig som ska göra högskoleprovet!

Läs mer om Vokabula
Visa samtliga ordlistor i Vokabula


Ordkunskap: Substantiv, vetenskap

I den här övningen i Vokabula lär du dig svåra svenska substantiv som rör vetenskap.

abstinens avhållsamhet från alkohol o.d.
akustik vetenskapen om ljudet; ljudförhållanden
algebra räkning med bokstäver
anagram ordbildning med omkastade bokstäver (ex. mor-rom)
antropofag människoätare
appendix bihang, tillägg
axiom grundsanning, självklar sak
ballistik läran om ivägskjutet föremåls rörelse
dendrokronologi tidsbestämning genom studier av träds årsringar
doktrin teoretisk lära, norm
efemerid tabell över himlakropps lägen
ekliptika solens skenbara årliga bana på himlen
etymologi läran om ords härledning
evertebrat ryggradslöst djur
fakultet avdelning för besläktade ämnen vid universitet
fission (atom.) kärnklyvning
foton ljuspartikel
fusion sammanslagning, sammansmältning
genealogi släktforskning
genesis uppkomst
hermafrodit tvekönad varelse
hybrid korsning, alstrad av två skilda arter
iktyologi läran om fiskarna
kalkyl beräkning
koefficient konstant (faktor)
konstellation himlakroppars inbördes läge
kvadrant fjärdedels cirkel
labiologi konsten att läsa på läpparna
latitud breddgrad
legering sammansmältning av metaller
lingvistik språkvetenskap
longitud längdgrad
luminiscens ljusutveckling som är oberoende av temperatur
mach enhet för flyghastighet utgörande ljudhastigheten
magnitud storlek, storleksklass (t ex inom astronomi)
metates ljudomkastning (ex. B-ri-gitta till B-ir-gitta)
mykolog svampkännare
narcissism sjuklig självupptagenhet, självförälskelse
nativitet födelsetal, födelsefrekvens
nebulosa gas- eller stoftanhopning i rymden, stjärntöcken
nod skärningspunkt
nomenklatur termförteckning i konst eller vetenskap
numismatik läran om mynt och medaljer
okular lins närmast ögat i kikare
origo nollpunkt, utgångspunkt (i koordinatsystem o. d.)
ornitologi vetenskapen om fåglarna
paleontologi vetenskapen om fossila organismer
palindrom ord som blir samma ord baklänges
paradigm språkligt böjningsmönster; världsbild
parsek astronomisk längdenhet= 3,26 ljusår
pedagogik undervisningslära
polygon månghörning
premiss förutsättning, logisk försats i en slutledning
prognos bedömande, förutsägelse
rekyl tillbakastuds, bakåtstöt (vid skjutning)
seismologi läran om jordbävningar
semantik betydelselära
sinolog kännare av kinesiska språket och kulturen
stalagmit uppstigande droppsten i grotta
stalaktit nedhängande droppsten i grotta
symposium vetenskaplig konferens
synonym ord med lika betydelse
syntax satslära, ordfogningslära
telepati tankeöverföring
vertebrat ryggradsdjur
zenit punkt på himlen lodrätt ovanför huvudet
 
ordförråd, ordkunskap, SAOL, svenska, allmänbildning, frågesport, ordlekar, ordlek, vokabulär, gratis, högskoleprov, högskoleprover, högskole provet, hög skole provet