Ordkunskap: Substantiv, kultur

Nedanstående är en av många ordlistor i Vokabula, programmet som utökar ditt ordförråd och förbättrar din allmänbildning. Perfekt för dig som ska göra högskoleprovet!

Läs mer om Vokabula
Visa samtliga ordlistor i Vokabula


Ordkunskap: Substantiv, kultur

I den här övningen i Vokabula lär du dig svåra substantiv i det svenska språket.

absid halvrund utbyggnad som avslutning på kyrka
allmoge bondebefolkning (i äldre tid)
antologi vald samling dikter (av flera författare)
apoteos förhärligande, förgudning
ateist person som saknar gudstro
avantgarde grupp föregångare (t ex inom konstnärlig verksamhet)
baldakin praktfull takhimmel
balustrad räcke, ofta med päronformade stöd
bane (ålderdomligt uttryck) död; orsak till någons död
barock orimlig, befängd (även beteckning på konststil)
baryton röstläge mellan tenor och bas
basilisk mytologiskt djur med ormkropp, tupphuvud och vingar
burspråk sluten utbyggnad med fönster på hus
cembalo äldre pianoliknande musikinstrument
cenotaf minnesvård ej belägen vid den dödes grav
citadell mindre borg, fäste
dakapo omtagning (pga publikens gillande)
dekalog samling av tio budord
determinism uppfattning som förnekar den fria viljan
dilettant utövare av konst/vetenskap som saknar sakkunskap
dyschatell mjuk soffa utan rygg eller sidostöd
elegi sorgesång, klagodikt
empirism åskådning som bygger på kunskap genom erfarenhet
ensemble samverkande grupp (anv. om musiker, möbler, kläder o.d.)
epik berättande diktning
estetik läran om det sköna
etik sedelära, lära om gott och ont
fideikommiss släktegendom som ärvs enligt vissa regler
filantrop människovän
filharmoniker medlem av symfoniorkester
fris (inom arkitektur) vågrätt band med ornament
genre art, slag (av konst o. d.)
gesims kranslist på byggnadsverk
glyptotek skulpturmuseum
gnom elementarande i jord
gobeläng bildvävnad, konsttapet
guru vishetslärare
hedonist tycker att njutning är tillvarons värde
heraldik läran om adliga sköldemärken
hostia nattvardsbröd
ikon bild av helgon o.d.
inkunabel bok tryckt före 1500-talet
kaftan typ av långrock
kalligrafi skönskrift
kampanil klocktorn
kapitäl krön på pelare
kartusch rikt dekorerat ramverk
karyatid pelare eller stöd i form av kvinnofigur
katafalk ställning eller upphöjning för likkista
katedral domkyrka
kätteri irrlära
kerub ängel i barngestalt
kiromanti konsten att spå i händerna
klärobskyr ljusdunkel (måleri med kontrasterande ljus och mörker)
klaviatur tangentbord t ex på musikinstrument
kolonn rund pelare
kolorit färggivning, färgglans
konservatorium högre musikskola
kor rummet kring altaret i en kyrka
korso promenadgata, festtåg
kosmopolit ser hela världen som sitt fosterland
krypta underjordiskt gravkapell
kuliss scendekoration som kan flyttas
kummel gravröse
kurbits blomsterdekoration i måleri
kvestor finansförvaltare i forntidens Rom
lanternin lyktformig överbyggnad på tak
lasyr (målning med) genomskinlig färg
libretto text till opera eller operett
liturgi gudstjänstordning
loggia täckt pelargång som är öppen utåt
lunett halvmånformigt fönster eller fält ovanför dörr
martyr person som dödas för sin tro
matriarkat kvinnostyre
mausoleum storslagen och praktfull gravbyggnad
mecenat gynnare av konst eller vetenskap, konstfrämjare
minaret torn för böneutrop vid moské
misantrop människohatare
mitra biskopsmössa
musa gudinna för någon av de sköna konsterna
nekromanti frambesvärjande av dödas andar
no japansk religiös teaterform
nocturne stämningsfullt musikstycke; målning med nattligt motiv
obelisk uppåt avsmalnande fyrsidig stenpelare
odalisk slavinna i harem
ode högstämd lyrisk dikt
oktav tonomfång på åtta toner i en skala; bokformat
oktett musikstycke för åtta instrument; åttamannagrupp
opus skrivet/tryckt verk, musikverk
ouvertyr inledande instrumentalstycke till större musikverk
page (i äldre tid) ung kammartjänare
pagod östasiatisk tempelbyggnad
panoptikon vaxkabinett
parnass skaldekonst (kommer av sånggudinnornas hemvist)
partitur sammanställning av noter för alla stämmor
passepartout kartonginfattning kring teckning o.d.
patriarkat fadersvälde
penitens botgöring
pentagram femuddig stjärna
pilaster halvpelare, pelare som skjuter ut från vägg
pontifikat påvedöme
potpurri musikstycke hopsatt av flera melodier
preludium förspel till musikstycke
ragnarök världsundergång (i nordisk mytologi)
recentior nyinskriven student
recipiend person som intas i ordenssällskap
rekviem dödsmässa
relief upphöjt bildhuggeri på slät bakgrund
relik helig eller urgammal kvarleva (av t ex helgon)
retorik talarkonst
sakrament dop eller nattvard
salamander elementarande i eld
sarkofag praktfull likkista av sten
schäslong vilsoffa
schatull skrin, liten kista
seralj sultanpalats (även benämning på dess harem)
serenad nattlig sångarhyllning till dam; mindre orkesterstycke
sibylla spåkvinna, sierska
staffage bifigurer (på landskapsmålning)
stilleben målning föreställande uppställda föremål
stola långt, brett axelband i kyrklig skrud
strof rytmisk enhet av versrader
sylf elementarande i luft
tabu något heligt som ej får röras/omtalas
talisman lyckoföremål som tros skydda ägaren
tapisseri bildvävnad, utfyllande broderi
timbre (musik) klangfärg
triptyk tredelad tavla
triumvirat tremannavälde
trymå stor väggspegel
undin elementarande i vatten
vernissage första visningen för en konstutställning
vesper aftongudstjänst, aftonsång
vestal kysk kvinna (eg. fornromersk prästinna)
virtuos tekniskt skicklig musiker eller konstnär
zodiak djurkretsen, de tolv stjärntecknen i astrologi
 
ordförråd, ordkunskap, SAOL, svenska, allmänbildning, frågesport, ordlekar, ordlek, vokabulär, gratis, högskoleprov, högskoleprover, högskole provet, hög skole provet