Ordkunskap: Substantiv, allmänt

Nedanstående är en av många ordlistor i Vokabula, programmet som utökar ditt ordförråd och förbättrar din allmänbildning. Perfekt för dig som ska göra högskoleprovet!

Läs mer om Vokabula
Visa samtliga ordlistor i Vokabula


Ordkunskap: Substantiv, allmänt

I den här övningen i Vokabula lär du dig svåra substantiv i det svenska språket.

adept invigd lärjunge
adjutant officer som är biträde åt chef
adonis bildskön ung man
aerodrom flygplats
aforism kort tänkespråk, visdomsord
agenda dagordning, minneslista
akilleshäl sårbar punkt
alabaster typ av gips
alienation känsla av främlingskap, fjärmande
allegori bildlig framställning, liknelse
allians förbund
allmosa gåva till nödlidande
åmning markering som visar fartygs djupgående
anakronism tidsfel, hör hemma i annan tid
analfabet icke läs- och skrivkunnig person
anekdot liten, ofta skämtsam, historia
anomali avvikelse
antagonist motståndare, fiende
apanage underhåll (åt furstar o. d.)
apparition yttre, gestalt, framträdande
artefakt konstgjort föremål
askes strängt återhållsam levnad, späkning
aspekt synsätt, synpunkt
aspirant person som utbildar sig för tjänst o.d.
attentat mordförsök
attrapp efterbildning till det yttre
attribut kännetecken, utmärkande egenskap
auditorium hörsal
autodidakt självlärd person
aversion motvilja
avi skriftligt meddelande
bardun backstag, vajer som stöttar mast på båt
batik mönstring av tyg genom färgning
berlock hängsmycke (i halsband o. d.)
berså lövsal, rundel av buskar
bestyr syssla, göromål
blessyr sår
bräsch med våld åstadkommen öppning i försvarsverk
brasklapp hemligt förbehåll
brätte kant på hatt
brigg tvåmastat fartyg
brodd pigg, spets
brylling sysslingars barn
bulk förhållande mellan volym och vikt
cape ärmlöst klädesplagg som bärs över axlarna
celibat sexuell avhållsamhet
charlatan bedragare
chimär inbillningsfoster, hjärnspöke
ciceron vägvisare, guide
cineast filmkännare
cinnober högröd färg
cistern stor behållare för vätska (t ex olja)
damejeanne stor, korthalsig glasflaska i korg/flätverk
damoklessvärd överhängande fara
dandy sprätt, snobb
dekad grupp av 10 (dagar)
dekolletage djup urringning
dekorum anständighet
demagog folkuppviglare
depå förvaringsplats, upplag
depesch brådskande skrivelse, ilbrev
descendent ättling, efterkommande
dialektik bevisföringskonst
differens skillnad, olikhet
diftong vokaliskt dubbelljud
diktion uttal
diskurs samtal
domicil hemort
dossier samling dokument rörande ett visst ärende
dusör penninggåva
dynasti ätt av härskare, furstehus
dystopi mörk, negativ framtidsvision
ekvilibrist balanskonstnär
eldorado lyckoland, paradis, "guldland"
elixir undergörande eller stärkande dryck
eloge beröm, lovord
emfas eftertryck, stark betoning
empati förmåga till inlevelse i andras problem
encyklopedi uppslagsverk
endräkt enighet, samförstånd
epålett axelstycke på uniform
epilog avslutning, slutord
epitet karakteriserande biord (ex. Långe Jan, Kung Gustav)
eremit enstöring
erinran påminnelse
eskapism verklighetsflykt
esprit kvickhet, snabbhet till infall
etage våningsplan
eufori lyckokänsla
excess överdrift
exekutiv verkställande
fajans lergods
filatelist frimärkssamlare
filial dotterbutik, avdelningskontor
filister bracka, trångsynt person
floskel tom fras, grant men innehållslöst uttryck
fock försegel på segelbåt
fonetik läran om språkljud
fortifikation befästningskonst, befästningsväsen
fysionomi ansiktsuttryck, utseende
gagn nytta, fördel
ganymed skämtsam beteckning för kypare, servitör
gastronom matkännare, finsmakare
gemål furstes maka/make
gemen liten bokstav
gensaga protest, invändning
gesäll hantverkare som avlagt prov i yrkesskicklighet
guvernant hemlärarinna
hacienda större lantegendom (mest i Sydamerika)
harang högtidlig ramsa, ordsvammel
harlekin gyckelmakare
härold sändebud, utropare
hierarki system med rangskillnad
hybris övermod
hyperbol överdrift
hypotes antagande
ideologi system av åsikter och värderingar
idiosynkrasi mycket stark avsky, sjuklig motvilja
incitament sporre, eggelsemedel
indicium tecken som tyder på något (=ej bevis)
ingress inledning (i tidningsartikel o. d.)
interferens störning, påverkan
intermezzo mellanspel, avbrott
intuition ingivelse, omedelbar uppfattning
invektiv glåpord
jargong uttryckssätt typiskt för en viss grupp
kakofoni missljud
kalamitet olycka, missöde
kandelaber flerarmad praktljusstake
karikatyr förlöjligande och överdriven bild
karisma personlig utstrålning
kåseri lättsam och roande skildring
kaskad flöde, störtskur, konstgjort vattenfall
kavitet hålighet
klenod dyrbarhet, dyrgrip
kodex rättesnöre, lagsamling
kolli stycke fraktgods, paket
koncept utkast, idé
kondoleans beklagande av någons sorg
konklav hemlig sammankomst eller sammanslutning
kontemplation grubbleri, djupt begrundande
kontrahent medpart i avtal
konvoj handelsfartyg med beväpnad eskort
konvolut omslag, större kuvert
kriterium kännetecken
kulvert avloppstrumma, underjordisk gång
kurage mod
kvader rätvinklig byggnadssten
kverulant ständigt missnöjd, grälsjuk person
kvintessens kärnan, det väsentliga
lamé tyg genomvävt av metalltrådar
lebeman flott och lättsinnig man, vivör
lejdare repstege, trappa på fartyg
lekamen kropp
lekman icke fackman
lektyr läsning, något att läsa
libido begär, könsdrift
limerick femradig skämtvers med rim på ortnamn
logg instrument för mätning av fartygs hastighet
longör långrandighet, långtråkigt avsnitt
lustrum femårsperiod
magnat mäktig och rik man, "storman"
makadam slagen småsten till vägbeläggning
manér sätt, stil
manikyr handvård
mankemang fel, brist, försummelse
manufaktur textil- eller metallvara
marketenteri serveringslokal i militärförläggning o. d.
marodör plundrare; skadegörare
maskopi hemligt samråd
matiné eftermiddagsföreställning
matrikel namnförteckning över medlemmar i förening
melass biprodukt vid sockertillverkning (tjock brun vätska)
menageri samling av djur som visas upp
mentor handledare, uppfostrare
metafor bildligt uttryck (ex. "Du är en ros")
metropol storstad
moatjé kavaljer eller dam, motspelare
monegask invånare i Monaco
monogami engifte
monogram namnchiffer av bokstäver
monokel ögonglas för ett öga
monolog en persons tal (för sig själv)
mortalitet dödlighet
myteri besättnings eller soldaters uppror mot överordnad
nemesis hämndens gudinna, hämnd, vedergällning
nestor den äldste inom en krets
nimbus strålkrans, glans, skimmer
nimrod skämtsam beteckning på ivrig jägare
nisch specialområde; fördjupning i vägg o.d.
odyssé lång och äventyrlig resa, irrfärd
omen förebud, varsel, järtecken
ovation stormande bifall och hyllning
paddock inhägnad för hästar
palaver underhandling, överläggning
palissad pålverk
pamflett smädesskrift, nidskrift
panegyrik överdrivet, ensidigt prisande lovtal
panorama vidsträckt utsikt
parafras omskrivning
parentation minnestal
paroll valspråk
parterr trädgårdsanläggning intill boningshus
patos lidelse, stark känsla
patriot fosterlandsvän
paviljong lusthus, mindre byggnad eller utbyggnad
pedikyr fotvård
pekoral (allvarligt menad) dum och löjlig skrift
periferi omkrets, utkant
pesticid bekämpningsmedel
petitess småsak, obetydlighet
pietet vördnad
pincené glasögon utan skalmar, sitter fast med näsklämma
pöbel folkhop, slödder, pack
polemik litterär eller vetenskaplig meningsstrid
polygami månggifte
polyglott flerspråkig
polyhistor person med stor kunskap på många områden
prestige anseende, inflytande
privilegium förmån, företrädesrätt
proselyt nyomvänd person, nyvunnen anhängare
protagonist huvudroll, huvudperson
pseudonym antaget namn
pulpet skrivmöbel med sluttande skiva
ranson portion, tilldelning
regatta seglingstävling
regression tillbakagång, återgång
rekvisition beställning, order
remi oavgjort schackparti
reminiscens svagt minne, erinring
respit frist, anstånd
resumé kort sammanfattning
revär påsydd list på byxa
revelj väckningssignal
revision granskning (t ex av räkenskaper)
rikoschett projektils studsning
rojalist anhängare av kungadömet
rotvälska obegripligt språk
sadist person som finner lust i att plåga
schism brytning, splittring
sekatör trädgårdssax
sensmoral lärdom av något, moralisk undermening
sentens tänkespråk, levnadsregel
sepia svartbrun färgnyans
sinekur lindrigt arbete, latmansgöra
sinkadus slump (eg. femma och tvåa i tärningsspel)
skälm skojare, spjuver
snipa båt som är spetsig i båda ändarna
sordin dämpare (på instrument)
spedition förmedling av godstransporter
standar fana på tvärstång
stäv fartygs avslutning (både i för och akter)
strass smycke gjort av ljusbrytande blyglas
streber karriärist, uppåtsträvare
stringens sträng följdriktighet
surrogat (sämre) ersättning för ngt
travesti skämtsam förvrängning
trivial vardaglig, banal
tvedräkt osämja, oenighet
utopi ouppnåeligt ideal, himmelrike
vagabond lösdrivare, landstrykare
velodrom rund, lutande bana avsedd för cykeltävlingar
vendetta blodshämnd
versal stor bokstav
xantippa argsint och grälsjuk hustru (efter Sokrates hustru)
 
ordförråd, ordkunskap, SAOL, svenska, allmänbildning, frågesport, ordlekar, ordlek, vokabulär, gratis, högskoleprov, högskoleprover, högskole provet, hög skole provet