Mytologi: Grekisk mytologi

Nedanstående är en av många ordlistor i Vokabula, programmet som utökar ditt ordförråd och förbättrar din allmänbildning. Perfekt för dig som ska göra högskoleprovet!

Läs mer om Vokabula
Visa samtliga ordlistor i Vokabula


Mytologi: Grekisk mytologi

I den här övningen i Vokabula lär du dig om den grekiska mytologins värld.

Afrodite Kärlekens och skönhetens gudinna i grek. myt.
Akilles Den störste grekiske hjälten i trojanska kriget
amasoner Krigiska kvinnor vid Svarta havets södra kust i grek. myt.
ambrosia Gudarnas föda i grek. myt.
Andromeda Prinsessa som räddades av Perseus
Apollon Musikens och siargåvans gud framför andra i grek. myt.
Ares Den oordnade stridens gud i grek. myt.
argonauter Sjömännen på skeppet Argo i grek. myt.
Artemis Apollons tvillingsyster. Jaktens gudinna i grek myt.
Asklepios Läkekonstens gud i grek. myt.
Athena Vishetens och den ordnade stridens gudinna i grek. myt.
Atlas Jätte i grek. myt. som bar himlavalvet på sina skuldror
cyklop Enögd jätte i grek. myt.
Demeter Fruktbarhetens gudinna i grek. myt.
Dionysos Vinets gud i grek. myt.
dryad Trädnymf i grek. myt.
Eros Kärlekens gud i grek. myt. Son till till Afrodite
Eurydike Orfeus maka i grek. myt. Dräptes av svartsjuk friare
Gaia Moder jord i grekisk mytologi
Hades Underjordens härskare i grek. myt.
harpya Vidunder med kvinnoansikte och rovfågelskropp
Hefaistos Eldens och smideskonstens gud i grek. myt.
Helios Solgud i grek. myt.
Hera Zeus syster och maka. Olympens drottning
Herakles Stark hjälte som utförde tolv storverk
Hermes Gudarnas sändebud, handelns och tjuvarnas beskyddare
Hestia Hemmets och härdens gudinna i grek. myt.
hydra Ormlikt, månghövdat odjur
Hypnos Sömnens gud i grek. myt.
Iokaste Drottning som gifte sig med sin son Oidipus
Jason Anföraren för argonauterna i grek. myt.
Kalypso Havsnymf som tog hand om Odysseus
Karon Han rodde de döda över floden Styx i grek. myt.
Kassiopeja Drottning i grek. myt. som var mor till Andromeda
kentaur Varelse till hälften människa, till hälften häst
Kerberos Trehövdad hund som vaktade underjordens port
Kiron Så hette en vis och läkekunnig kentaur i grek. myt.
Kronos I grek. myt. en titan som var far till Zeus
Medea Hjälpte med trollkonster Jason att röva gyllene skinnet
Medusa Den som såg hennes ansikte förvandlades till sten
Midas Kung i Frygien. Allt han rörde vid blev guld
Mnemosyne Minnets gudinna. Mor till de nio muserna
Morfeus Drömmens gud i grek. myt.
najad Källnymf i grek. myt.
Narcissus Yngling i grek. myt. som blev förälskad i sig själv
nektar Gudarnas dryck i grek. myt.
nereid Havsjungfru i grek. myt.
oread Bergnymf i grek. myt.
Orfeus Skönsångare i grek. myt. som gifte sig med Eurydike
Pan Skogs- och herdegud i grek. myt. Spelar flöjt
Pandora Sändes till jorden med en ask innehållande alla olyckor
Pegasus Bevingad häst i grek. myt.
Persefone Hades maka i grek. myt. Underjordens drottning
Perseus Hjälte i grek. myt. som lyckades döda Medusa
Poseidon Havets, flodernas och sjöarnas gud i grek. myt.
Prometeus En av titanerna. Skänkte människorna elden
Psyke Vacker prinsessa som blev Eros hustru
Selene Mångudinna i grek. myt.
siren Kvinnlig havsdemon som lockar sjöfarare med sång
Styx Flod i underjorden i grek. myt.
titaner Kallas den första gudasläkten i grek. myt.
Zeus Den främste bland gudarna i grek. myt.
 
ordförråd, ordkunskap, SAOL, svenska, allmänbildning, frågesport, ordlekar, ordlek, vokabulär, gratis, högskoleprov, högskoleprover, högskole provet, hög skole provet