Världen: G20s medlemsländer - Geografispel

Världen: G20s medlemsländer - geografispel

100 %
Världen: G20s medlemsländerSpelläge:
     Starta om
Our Science & Geography Channel
Nytt! Anpassade övningar!
Har du bara en del av de här länderna, städerna eller landskapen i läxa? Skapa en anpassad övning!

Skapa anpassad övning
Group of Twenty Finance Ministers and Central Bank Governors (G-20, G20, Group of Twenty) är en grupp bestående av nitton större ekonomier samt Europeiska unionen.