Svensk poesi - skärmsläckare

Svensk poesi är en skärmsläckare för Windows som visar vackra citat på din dator när du inte använder den. Nedan kan du läsa några av de dikter som finns i skärmsläckaren.

Läs mer om Svensk Poesi
Lista dikter av andra författare


Carl Jonas Love Almqvist ( 1793-1866 )

""Herre Gud, vad det är vackert,
att höra toner av en salig ängels mun:
Herre Gud, vad det är ljuvligt,
att dö i toner och i sång.""

Lammen så vita på ängen beta
men barnet Jesus ut med dem går
Häpen Maria stannar och ropar:
""Jag ser en strålning omkring barnets hår!""

En måne, dock, som mitt i natten skiner
är bättre än en Sol, som redan har gått ner.

Toner sig smögo till mig från de sällas strand.
Sedan aldrig jag
fann i världen behag.

Då vi på livets mödosamma stråt
trögt och tugnt och obekvämt vi vandra,
låt det likväl ske förutan låt
gräl, krakel, klamamus, tjut och gråt!
omfamnoms, och knuffom ej varandra!

Vad bjuder oss uppriktigt Afrika?
Vad visa kan Amerika?
Vad Asien? vad allt Europa?
Jag trotsar öppet allihopa.
Men Skandinavien - det är alladar!
Blott Sverige svenska krusbär har.

Stilla rinn, o min själ, i floden,
i dunkla, himmelska purpurfloden:
Stilla sjunk, o min sälla ande,
i Gudafamnen, den friska, goda.

Mig finner ingen,
ingen jag finner.
Alm, hägg och hassel blomstra för vind -

O hagel, o skynda ur skyarna ned,
frys in detta bröst i en brynja så skarp,
kläd himlen i frost, som en dunkel säck -
Jag står i december.

""Herre Gud, vad det är vackert,
att höra toner av en salig ängels mun:
Herre Gud, vad det är ljuvligt,
att dö i toner och i sång.""

Lammen så vita på ängen beta
men barnet Jesus ut med dem går
Häpen Maria stannar och ropar:
""Jag ser en strålning omkring barnets hår!""

En måne, dock, som mitt i natten skiner
är bättre än en Sol, som redan har gått ner.

Toner sig smögo till mig från de sällas strand.
Sedan aldrig jag
fann i världen behag.

Då vi på livets mödosamma stråt
trögt och tugnt och obekvämt vi vandra,
låt det likväl ske förutan låt
gräl, krakel, klamamus, tjut och gråt!
omfamnoms, och knuffom ej varandra!

Vad bjuder oss uppriktigt Afrika?
Vad visa kan Amerika?
Vad Asien? vad allt Europa?
Jag trotsar öppet allihopa.
Men Skandinavien - det är alladar!
Blott Sverige svenska krusbär har.

Stilla rinn, o min själ, i floden,
i dunkla, himmelska purpurfloden:
Stilla sjunk, o min sälla ande,
i Gudafamnen, den friska, goda.

Mig finner ingen,
ingen jag finner.
Alm, hägg och hassel blomstra för vind -

O hagel, o skynda ur skyarna ned,
frys in detta bröst i en brynja så skarp,
kläd himlen i frost, som en dunkel säck -
Jag står i december.poesi
Poesi
Edit Södergran
skärm släckare, citat, dikter, poet, verser, gratis, poesi, poem