De sju spellägena i Seterra Online

De sju spellägena i Seterra Online

Sju olika spellägen i geografispelet Seterra Online utmanar dig på olika sätt och gör inlärningen effektivare och intressantare.

Visa alla
Du kan börja med att studera kartan i spelläget Visa Alla. Här visas namnet på alla platser på kartan.

Inlärning
Du även studera kartan i spelläget Inlärning. Klicka bara på ett land så visas dess namn.

Klicka på rätt plats
Detta är ett spelläge där du i tur och ordning ombeds klicka på en viss plats. När du gissat rätt färgas området i olika färg beroende på hur många klick du behövde för att hitta rätt. Poängen och tiden visas på slutet.

   Vit färg: rätt på första försöket

   Ljusgul färg: ett felklick

   Gul färg: två felklick

   Röd färg: tre eller fler felklick

Klicka på rätt plats (svår)
Ett svårt spelläge! Det fungerar ungefär som "Klicka på rätt plats", men när du gissat rätt återgår området till sin ursprungliga gröna färg. Du kan alltså inte längre använda uteslutningsmetoden för att gissa rätt på de sista frågorna!

Placera etiketter
I detta spelläge får du själv välja i vilken ordning du vill besvara frågorna. Klicka först på en etikett ovanför kartan, och sedan på motsvarande plats på kartan.

Skriv in (lätt)
Skriv in alla namnen i vilken ordning du vill, och de placerar automatiskt ut sig på kartan! Detta är ett ganska enkelt spelläge, eftersom du inte behöver veta var platserna ligger, bara vad de heter!

Skriv in
Vårt svåraste spelläge! Här måste du skriva in namnet på den plats som markeras med lila färg på kartan. Det gäller att stava rätt! Har du ingen aning? Klicka på knappen "Ge mig en ledtråd!"


I Seterra-apparna för iOS och Android finns bara spellägena Inlärning och Klicka på rätt plats tillgängliga.

 


Byt spelläge genom att klicka på drop-down listan längst ner till vänster under kartan.-