Är Palestina ett land?

Är Palestina ett land?

2018-05-18

Palestine
En bild från staden Jeriko på Västbanken.

Palestina består av två delar: Västbanken och Gazaremsan. Västbanken är för närvarande (2018) till 60% ockuperat av Israel. De icke-ockuperade områdena administreras av Palestinska Myndigheten.

136 av FNs 193 medlemsländer erkänner nu Palestina som stat. Många länder som inte erkänner Palestina erkänner dock organisationen PLO (Palestinska befrielseorganisationen) som representant för det palestinska folket. PLO betraktas även som en slags inofficiell regering.

1974 fick PLO observatörsstatus i FN, på samma sätt som Vatikanstaten.

Palestina får alltså anses vara ett land, som dock inte fullt ut kontrollerar sitt territorium, och inte heller har fullt internationellt erkännande. Palestina finns inte med i standardversionerna av övningarna i Seterra, men kan läggas till på de flesta genom att skapa en anpassad övning, eller genom att använda länkarna nedan:


Länder i Mellanöstern inklusive Palestina
Länder i Asien inklusive Palestina


-