Skapa anpassad övning

Sverige fysisk karta (tom)

Kryssa för de platser du vill inkludera i din anpassade övning. Du måste välja minst tre platser.

Notera att anpassade övningar som ingen spelat på minst 30 dagar kommer att raderas. För att försäkra dig om att dina anpassade övningar inte raderas, bli en Seterra-supporter på Patreon.com.


Egna punkter X Y


Rubrik *BeskrivningStandardspelläge: