Skapa anpassad övning

Frankrike fysisk karta (tom)

Kryssa för de platser du vill inkludera i din anpassade övning. Du måste välja minst tre platser.

Notera att anpassade övningar som ingen spelat på minst 30 dagar kommer att raderas. För att försäkra dig om att dina anpassade övningar inte raderas, bli en Seterra-supporter på Patreon.com.


Egna punkter X Y


Rubrik *BeskrivningStandardspelläge:  Kryssa i rutan för att ge den anpassade övningen en publik topplista. Topplistan kan även användas av användare som inte är inloggade, men de kan endast ange användarnamn som är högst tolv tecken långa.