Kontinentet - Lojë Gjeografi
Kontinentet - Geography games

Kontinentet - Lojë Gjeografi

Afrika, Amerika e Jugut, Amerika e Veriut, Australia, Azia, Evropa. (6)

100 %
     Ristarto
Would you like to see your own top scores for this geography game in this space? Become a Seterra supporter at Patreon.com!

Become a Patron
Evropa
Amerika e Veriut
Amerika e Jugut
Afrika
Azia
Australiazia
Kontinentet - Lojë Gjeografi
Keywords: lojë edukative, Kuiz Gjeografi, lojë online, programm õppimiseks