Afrika Veriore: Kryeqytetet - Lojë Gjeografi
Afrika Veriore: Kryeqytetet - Geography games

Afrika Veriore: Kryeqytetet - Lojë Gjeografi

Algjeri, Kairo, Kartumi, Rabati, Tripoli, Tunisi. (6)
100 %
     Ristarto
Would you like to see your own top scores for this geography game in this space? Become a Seterra supporter at Patreon.com!

Become a Patron
Evropa
Amerika e Veriut
Amerika e Jugut
Azia
Australiazia
Bota
Afrika Veriore: Kryeqytetet - Lojë Gjeografi
Keywords: lojë edukative, Kuiz Gjeografi, lojë online, programm õppimiseks