Bota: Malet dhe Vullkanet - Geography Games

Bota: Malet dhe Vullkanet - Lojë Gjeografi

Akonkagua, Ankohuma, Ararati, Etna, Fuxhi, Hekla, Kilimanxharo, Mali i Bardhë, Mali Koshiuzko, Mali Logan, Mali Mekinli, Mali Shën Helena, Monteveresti, Orizaba, Puncak Xhaja, Ras Dasheni . (16)  Create custom quiz

100 %

 
    Review  
Would you like to see your own top scores for this geography game in this space? Become a Seterra supporter at Patreon.com!

Become a Patron
Evropa
Amerika e Veriut
Amerika e Jugut
Afrika
Azia
Australiazia

Bota: Malet dhe Vullkanet - Lojë Gjeografi
Keywords: lojë edukative, Kuiz Gjeografi, lojë online, programm õppimiseks