Zvicra dhe Austria: Qytetet - Geography Games

Zvicra dhe Austria: Qytetet - Lojë Gjeografi

Bazeli, Berni, Cyrihu, Gjeneva, Graci, Insbruku, Linci, Lozana, Salcburgu, Vinterturi, Vjena . (11)  Create custom quiz

100 %

 
    Review  
Would you like to see your own top scores for this geography game in this space? Become a Seterra supporter at Patreon.com!

Become a Patron
Amerika e Veriut
Amerika e Jugut
Afrika
Azia
Australiazia
Bota

Zvicra dhe Austria: Qytetet - Lojë Gjeografi
Keywords: lojë edukative, Kuiz Gjeografi, lojë online, programm õppimiseks