අග්නිදිග ආසියාව: කොඩි: Seterra is a free map quiz game that will teach you countries, cities and other geographic locations all over the world

අග්නිදිග ආසියාව: කොඩි - කොඩි ප්‍රශ්නාවලි ක්‍රීඩා

ඉන්දුනීසියාව, කාම්බෝජය, තායිලන්තය, නැගෙනහිර ටිමෝරය, පිලිපීනය, බෲනායී, මැලේසියාව, මියන්මාරය, ලාඕසය, වියට්නාමය, සිංගප්පූරුව. (11)   අභිරුචි ප්‍රශ්නාවලිය සාදන්න
     

ක්‍රීඩා මාදිලිය
   
යුරෝපය
උතුරු සහ මධ්‍යම ඇමරිකාව
දකුණු ඇමරිකාව
අප්‍රිකාව
ඕෂනියා
ලෝකය

අග්නිදිග ආසියාව: කොඩි - කොඩි ප්‍රශ්නාවලි ක්‍රීඩා

This game in Sinhala (සිංහල) was played 0 times yesterday.

The game අග්නිදිග ආසියාව: කොඩි is available in the following languages:
---මූලපද: භූගෝලය, ක්‍රීඩා, ප්‍රශ්න විචාරාත්මක ක්‍රීඩා, හිස් සිතියම්, භූ ක්‍රීඩා, අධ්‍යාපන ක්‍රීඩා, මතක තබාගැනීම, මතකය