ඕෂනියා: කොඩි: Seterra is a free map quiz game that will teach you countries, cities and other geographic locations all over the world

ඕෂනියා: කොඩි - කොඩි ප්‍රශ්නාවලි ක්‍රීඩා

ඕස්ට්‍රේලියාව, කිරිබාති, ටුවාලු, ටොංගා, නවසීලන්තය, නාඋරු, පලාවු, පැපුවා නිව්ගීනියාව, මයික්‍රොනීසියාවේ ෆෙඩරල් රාජ්‍යයන්, මාෂල් දූපත්, වනුවාටු, සැමෝවා, සොලමන් දූපත්, ෆීජි. (14)   අභිරුචි ප්‍රශ්නාවලිය සාදන්න
     

ක්‍රීඩා මාදිලිය
   
යුරෝපය
උතුරු සහ මධ්‍යම ඇමරිකාව
දකුණු ඇමරිකාව
අප්‍රිකාව
ආසියාව
ලෝකය

ඕෂනියා: කොඩි - කොඩි ප්‍රශ්නාවලි ක්‍රීඩා

This game in Sinhala (සිංහල) was played 0 times yesterday.

The game ඕෂනියා: කොඩි is available in the following languages:
---මූලපද: භූගෝලය, ක්‍රීඩා, ප්‍රශ්න විචාරාත්මක ක්‍රීඩා, හිස් සිතියම්, භූ ක්‍රීඩා, අධ්‍යාපන ක්‍රීඩා, මතක තබාගැනීම, මතකය