දකුණු ඇමරිකාව: කොඩි: Seterra is a free map quiz game that will teach you countries, cities and other geographic locations all over the world

දකුණු ඇමරිකාව: කොඩි - කොඩි ප්‍රශ්නාවලි ක්‍රීඩා

ආර්ජන්ටිනාව, ඉක්වදෝරය, උරුගුවේ, කොලොම්බියාව, ගයනා, චිලී, පැරගුවේ, පේරු, බොලිවියාව, බ්රසීලය, වෙනිසියුලාව, සුරිනේම්. (12)   අභිරුචි ප්‍රශ්නාවලිය සාදන්න
     

ක්‍රීඩා මාදිලිය
   
යුරෝපය
උතුරු සහ මධ්‍යම ඇමරිකාව
අප්‍රිකාව
ආසියාව
ඕෂනියා
ලෝකය

දකුණු ඇමරිකාව: කොඩි - කොඩි ප්‍රශ්නාවලි ක්‍රීඩා

This game in Sinhala (සිංහල) was played 0 times yesterday.

The game දකුණු ඇමරිකාව: කොඩි is available in the following languages:
---මූලපද: භූගෝලය, ක්‍රීඩා, ප්‍රශ්න විචාරාත්මක ක්‍රීඩා, හිස් සිතියම්, භූ ක්‍රීඩා, අධ්‍යාපන ක්‍රීඩා, මතක තබාගැනීම, මතකය