දකුණු ඇමරිකාව: කොඩි: Seterra is a free map quiz game that will teach you countries, cities and other geographic locations all over the world

දකුණු ඇමරිකාව: කොඩි - කොඩි ප්‍රශ්නාවලි ක්‍රීඩා

ආර්ජන්ටිනාව, ඉක්වදෝරය, උරුගුවේ, කොලොම්බියාව, ගයනා, චිලී, පැරගුවේ, පේරු, බොලිවියාව, බ්රසීලය, වෙනිසියුලාව, සුරිනේම්. (12)   අභිරුචි ප්‍රශ්නාවලිය සාදන්න
     

ක්‍රීඩා මාදිලිය
   
The game දකුණු ඇමරිකාව: කොඩි is available in the following 45 languages:

This game in Sinhala (සිංහල) was played 0 times yesterday.

යුරෝපය
උතුරු සහ මධ්‍යම ඇමරිකාව
අප්‍රිකාව
ආසියාව
ඕෂනියා
ලෝකය

දකුණු ඇමරිකාව: කොඩි - කොඩි ප්‍රශ්නාවලි ක්‍රීඩා ---මූලපද: භූගෝලය, ක්‍රීඩා, ප්‍රශ්න විචාරාත්මක ක්‍රීඩා, හිස් සිතියම්, භූ ක්‍රීඩා, අධ්‍යාපන ක්‍රීඩා, මතක තබාගැනීම, මතකය