නැගෙනහිර යුරෝපය: කොඩි: Seterra is a free map quiz game that will teach you countries, cities and other geographic locations all over the world

නැගෙනහිර යුරෝපය: කොඩි - කොඩි ප්‍රශ්නාවලි ක්‍රීඩා

ඇල්බේනියාව, උතුරු මැසිඩෝනියාව, එස්තෝනියාව, කොසෝවෝ, ක්‍රොඒෂියාව, ග්‍රීසිය, චෙක් ජනරජය (චෙකියාව), පෝලන්තය, බල්ගේරියාව, බෙලාරුස්, බොස්නියාව සහ හර්සගොවිනාව, මොන්ටිනිග්‍රෝ, මෝල්ඩෝවා, යුක්රේනය, රුමේනියාව, ලැට්වියාව, ලිතුවේනියාව, සර්බියාව, ස්ලොවැකියාව, ස්ලොවේනියාව, හංගේරියාව. (21)   අභිරුචි ප්‍රශ්නාවලිය සාදන්න
     

ක්‍රීඩා මාදිලිය
   
උතුරු සහ මධ්‍යම ඇමරිකාව
දකුණු ඇමරිකාව
අප්‍රිකාව
ආසියාව
ඕෂනියා
ලෝකය

නැගෙනහිර යුරෝපය: කොඩි - කොඩි ප්‍රශ්නාවලි ක්‍රීඩා

This game in Sinhala (සිංහල) was played 0 times yesterday.

The game නැගෙනහිර යුරෝපය: කොඩි is available in the following languages:
---මූලපද: භූගෝලය, ක්‍රීඩා, ප්‍රශ්න විචාරාත්මක ක්‍රීඩා, හිස් සිතියම්, භූ ක්‍රීඩා, අධ්‍යාපන ක්‍රීඩා, මතක තබාගැනීම, මතකය