Świat: Państwa członkowskie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - Geography Games

Świat: Państwa członkowskie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - Testy geograficzne

Australia, Austria, Belgia, Chile, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Luksemburg, Łotwa, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy . (35)  Stwórz spersonalizowany quiz

100 %