Sebran's ABC - Gratis programvare for barn

Sebrans ABC lærer barn å lesa og skriva ved hjelp av fargerike bilete og kjekke spel. Programmet kan brukast på fleire språk, inkludert norsk nynorsk, engelsk, fransk, spansk og tysk.

Du finn tolv ulike øvingar. Dei seks enklasete øvingane gjev barnet fire ulike svar. Vel rett og det blir til eit smil; feil val gjev eit litt mindre blidt fjes og ein ny sjanse til å svara.

Du vil og finna eit teljespel med tala frå ein til ni, som blir brukt i addisjon, subraksjon og multiplikasjon. Kvar funksjon har to ulike vanskegrader. I ”Plukk eit bilete” kombinerer barnet tekst og bilete, og kan velja mellom fire bilete til kvart ord. ”Første bokstav” let barnet velja mellom fire bokstavar for å fullføra ordet. Barnet kan bruka desse kunnskapane til å spela Memory, ordMemory og Hangman. Til slutt kan barnet øva på tastaturet med ”ABC regn”, ”Bokstavregn” og ”1+2 regn”

Sebrans ABC er gratis programvare (freeware).

> Seterra Online - geografispill

Sebran nynorsk
 
Sebran bokmål


sebra, zebra, zebran, freeware, gratis, software, barn, skole, bokmål