Pasaule: 150 pēc platības lielāko valstu galvaspilsētas - Ģeogrāfijas spēles

Pasaule: 150 pēc platības lielāko valstu galvaspilsētas - Karšu viktorīnas spēles

(150)  Izveidot pielāgotu viktorīnu

100 %