Pasaule: 30 pēc iedzīvotāju skaita lielāko valstu galvaspilsētas - Ģeogrāfijas spēles

Pasaule: 30 pēc iedzīvotāju skaita lielāko valstu galvaspilsētas - Karšu viktorīnas spēles

(30)  Izveidot pielāgotu viktorīnu

100 %