150 המדינות הגדולות בעולם לפי שטח, ערי בירה - משחקי גאוגרפיה

150 המדינות הגדולות בעולם לפי שטח, ערי בירה - משחקי מפות

(150)  צור חידון מותאם אישית

100 %