90 המדינות המאוכלסות בעולם, ערי בירה - משחקי גאוגרפיה

90 המדינות המאוכלסות בעולם, ערי בירה - משחקי מפות

(90)  צור חידון מותאם אישית

100 %