70 המדינות המאוכלסות בעולם, ערי בירה - משחקי גאוגרפיה

70 המדינות המאוכלסות בעולם, ערי בירה - משחקי מפות

(70)  צור חידון מותאם אישית

100 %