130 המדינות הגדולות בעולם לפי שטח - משחקי גאוגרפיה

130 המדינות הגדולות בעולם לפי שטח - משחקי מפות

(130)  צור חידון מותאם אישית

100 %