110 המדינות הגדולות בעולם לפי שטח - משחקי גאוגרפיה

110 המדינות הגדולות בעולם לפי שטח - משחקי מפות

(110)  צור חידון מותאם אישית

100 %