30 המדינות הגדולות בעולם לפי שטח - משחקי גאוגרפיה

30 המדינות הגדולות בעולם לפי שטח - משחקי מפות

(30)  צור חידון מותאם אישית

100 %