Jahonning hududiy qislari - Geography games
Jahonning hududiy qislari - Xarita viktorina o'yinlari
Afrika, Avstraliya, Janubiy Amerika, Osiyo, Shimoliy Amerika, Yevropa.
100 %
     Qaytadan boshlash
Yevropa
Shimoliy Amerika
Janubiy Amerika
Afrika
Osiyo
Avstraliya

Jahonning hududiy qislari - Xarita viktorina o'yinlari

Keywords: Geografiya, o'yinlar, viktorina o'yini, bo'sh xaritalar, geo o'yinlar, ta'limiy o'yinlar