Shimoli - sharqiy Osiyo: Shaharlar - Geography games

Shimoli - sharqiy Osiyo: Shaharlar - Xarita viktorina o'yinlari

Bandjarmasin, Bankok, Djakarta, Kuala - Lumpur, Manila, Pnompel, Port - Morsbi, Singapur, Vyentyan, Xanoy, Yangon.
100 %
     Qaytadan boshlash
Yevropa
Shimoliy Amerika
Janubiy Amerika
Afrika
Avstraliya
Jahon

Shimoli - sharqiy Osiyo: Shaharlar - Xarita viktorina o'yinlari

Keywords: Geografiya, o'yinlar, viktorina o'yini, bo'sh xaritalar, geo o'yinlar, ta'limiy o'yinlar