Skandinaviya: Davlatlar - Geography games
Skandinaviya: Davlatlar - Xarita viktorina o'yinlari
Daniya, Finlandiya, Islandiya, Norvegiya, Shvetsiya. (5)
100 %

Do you want to save your high scores?
Try the beta version of our new high score feature!


     Qaytadan boshlash
Do you want to save your high scores? Try the beta version of our new high score feature!
Shimoliy Amerika
Janubiy Amerika
Afrika
Osiyo
Avstraliya
Jahon

Skandinaviya: Davlatlar - Xarita viktorina o'yinlari

Keywords: Geografiya, o'yinlar, viktorina o'yini, bo'sh xaritalar, geo o'yinlar, ta'limiy o'yinlar