Skandinaviya: Davlatlar - Geography games
Skandinaviya: Davlatlar - Xarita viktorina o'yinlari
Daniya, Finlandiya, Islandiya, Norvegiya, Shvetsiya. (5)
100 %
     Qaytadan boshlash
Shimoliy Amerika
Janubiy Amerika
Afrika
Osiyo
Avstraliya
Jahon

Skandinaviya: Davlatlar - Xarita viktorina o'yinlari

Keywords: Geografiya, o'yinlar, viktorina o'yini, bo'sh xaritalar, geo o'yinlar, ta'limiy o'yinlar