Janubiy Amerika: Poytaxtlar - Geography games

Janubiy Amerika: Poytaxtlar - Xarita viktorina o'yinlari

Asunsion, Bogota, Braziliya, Buеnоs Ayres, Jorjtovn, Karakas, Kito, Lima, Montevideo, Paramaribo, Santyago de Chili, Sucre.
100 %
     Qaytadan boshlash
Yevropa
Shimoliy Amerika
Afrika
Osiyo
Avstraliya
Jahon

Janubiy Amerika: Poytaxtlar - Xarita viktorina o'yinlari

Keywords: Geografiya, o'yinlar, viktorina o'yini, bo'sh xaritalar, geo o'yinlar, ta'limiy o'yinlar