Kontinentet - Geography games
Kontinentet - Lojë Gjeografi
Afrika, Amerika e Jugut, Amerika e Veriut, Australia, Azia, Evropa. (6)
100 %

Do you want to save your high scores?
Try the beta version of our new high score feature!


     Ristarto
Do you want to save your high scores? Try the beta version of our new high score feature!
Evropa
Amerika e Veriut
Amerika e Jugut
Afrika
Azia
Australiazia

Kontinentet - Lojë Gjeografi

Keywords: lojë edukative, Kuiz Gjeografi, lojë online, programm õppimiseks