Afrika Qendrore: Kryeqytetet - Lojë Gjeografi
Afrika Qendrore: Kryeqytetet - Geography games

Afrika Qendrore: Kryeqytetet - Lojë Gjeografi

Bangui, Brazavili, Jaunde, Kinshasa, Librevili, Luanda, Nxhamena. (7)
100 %
     Ristarto
Evropa
Amerika e Veriut
Amerika e Jugut
Azia
Australiazia
Bota
Afrika Qendrore: Kryeqytetet - Lojë Gjeografi
Keywords: lojë edukative, Kuiz Gjeografi, lojë online, programm õppimiseks