Bota: Malet dhe Vullkanet - Geography games

Bota: Malet dhe Vullkanet - Lojë Gjeografi

Akonkagua, Ankohuma, Ararati, Etna, Fuxhi, Hekla, Kilimanxharo, Mali i Bardhë, Mali Koshiuzko, Mali Logan, Mali Mekinli, Mali Shën Helena, Monteveresti, Orizaba, Puncak Xhaja, Ras Dasheni.
100 %
     Ristarto
Evropa
Amerika e Veriut
Amerika e Jugut
Afrika
Azia
Australiazia

Bota: Malet dhe Vullkanet - Lojë Gjeografi

Keywords: lojë edukative, Kuiz Gjeografi, lojë online, programm õppimiseks