Australia dhe Zelanda e Re: Qytetet - Geography games

Australia dhe Zelanda e Re: Qytetet - Lojë Gjeografi

Adelajdi, Brisbëni, Hobarti, Kanbera, Krajstçërçi, Melburni, Oklandi, Përthi, Port Moresbi, Sidneji, Uelingtoni.
100 %
     Ristarto
Evropa
Amerika e Veriut
Amerika e Jugut
Afrika
Azia
Bota

Australia dhe Zelanda e Re: Qytetet - Lojë Gjeografi

Keywords: lojë edukative, Kuiz Gjeografi, lojë online, programm õppimiseks