Nemecko : Spolkové krajiny - Geography games
Nemecko : Spolkové krajiny - Mapa Kvízových hier
Bádensko-Württembersko, Bayern, Berlín, Brandenbursko, Brémy, Dolné Sasko, Durínsko, Hamburg, Hesensko, Meklenbursko-Predpomoransko, Porýnie-Falcko, Sársko, Sasko, Sasko-Anhaltsko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Šlezvicko-Holštajnsko. (16)
100 %
     Reštartovať
Severná Amerika
Južná Amerika
Afrika
Ázia
Australázia
Svet

Nemecko : Spolkové krajiny - Mapa Kvízových hier

Keywords: Geografia, hry, kvíz, prázdne mapy, zemepisné hry, vzdelávacie hry